Tijdslijn van de aanvraagprocedure De Megafoon editie 2023-2024

 

  • Start van de aanvraagprocedure: september 2023.

 

  • Dien jouw aanvraagformulier en de akkoordverklaring in ten laatste op maandag 6 november 2023 om 23.59 uur.

 

  • Aan de weerhouden kandidaten wordt gevraagd hun dossier mondeling toe te lichten aan de juryleden op een nader te bepalen datum.

 

  • Het slotevenement, waarop het project van de laureaat in de picture wordt gezet, vindt plaats in het Provinciegebouw van Vlaams-Brabant te Leuven op dinsdag 19 maart 2024.

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven