Selectiecriteria De Megafoon editie 2023-2024

‘De Megafoon’, uitgereikt door de vzw Oikonde Leuven, wordt toegekend aan een initiatief, al dan niet geïntegreerd in een bestaande organisatie, dat op bijzondere wijze bijdraagt tot een meer zorgzame samenleving.

 

Meer in het bijzonder wordt een initiatief erkend dat:

1.    (mede) gedragen wordt door vrijwilligers.

2.    kwetsbare mensen een volwaardige plaats wil geven in de samenleving.

3.    al een relevante bijdrage heeft geleverd én nog plannen heeft om haar werking verder uit te bouwen.

4.    welzijn opvat als het creëren van meer solidariteit en verbondenheid in de samenleving en zo een substantiële aanvulling vormt op een welzijnswerk dat vandaag sterk gestuurd wordt door marktprincipes en door een overdreven efficiëntielogica. In die zin is het haast onwillekeurig ook een initiatief dat maatschappijkritisch durft denken én handelen, en waar werken aan welzijn geen patent is van professionelen, maar essentieel gezien wordt als een opdracht voor iedereen in de gemeenschap.

5.    anderen kan inspireren om bij te dragen tot een meer solidaire en zorgzame samenleving.

6.     niet hoeft gebonden te zijn aan provinciale of landsgrenzen.  Bovendien kunnen initiatieven zowel reeds langer bestaan als vrij recent zijn.

7.    ermee akkoord gaat dat hun project media-aandacht krijgt.

 

Een kandidaat die reeds deelnam aan een vorige editie van De Megafoon kan zijn of haar kandidatuur opnieuw stellen voor deze editie. Laureaten en genomineerden uit de vorige edities van De Megafoon kunnen namens hun organisatie pas opnieuw deelnemen aan de derde editie van De Megafoon volgend op de editie waarin ze hun prijs in ontvangst hebben genomen. Dit laatste wordt gesteld om andere organisaties en initiatieven voldoende kansen te bieden om genomineerd te worden voor De Megafoon.  

 

De jury bestaat uit 6 leden. De Megafoon wordt toegekend na beraadslaging door de jury. Het oordeel van de jury kan niet in twijfel getrokken worden. Het bedrag wordt gestort op een bankrekening op naam van het winnende initiatief. Je bezorgt hiervoor een bankcertificaat met gegevens waaruit blijkt dat:

- de rekening op naam staat van het project én

- de legaliteit van de hantekeningbevoegdheid kan aangetoond worden.

Meer informatie tref je hier aan. 

 

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven