Giften

U wenst Oikonde Leuven v.z.w. verder te ondersteunen.

 Indien u wenst dit project te steunen, dan kan u storten op het rekeningnummer;

BE56 0688 9874 9988

Voor deze giften  kunt u geen fiscaal attest ontvangen.

veel dank!

 

 

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven