BUURTBAR BERINGEN wint de Megafoon 2019

Bekroning van een verbindend buurtinitiatief voor ouderen

 

Er deden in de editie 2019 van De Megafoon weer heel wat zorgzame initatiatieven mee. 52 initiatieven uit de verschillende Vlaamse provincies en Brussel schreven  in op de oproep van De Megafoon. 52 zorgzame projecten die allemaal het verschil maken. Hieruit werden de  volgende 5 laureaten gekozen. Een overzicht van al de ingediende projecten tref je hier aan. 

 

‘Buurtbar’ in Beringen is een buurtversterkend initiatief, gedragen door gedreven vrijwilligers. Met een omgebouwd retrocaravannetje strijken ze neer in verschillende buurten met weinig voorzieningen en een hoge concentratie van ouderen. Eenzaamheid is een onderschat probleem bij deze bevolkingsgroep. Met de mobiele koffiebar, huisbezoeken en andere initiatieven gaan ze sociaal isolement tegen en bouwen ze bruggen tussen burgers en bestaande diensten. ‘Buurtbar’ is een project van Oasis Belgium VZW.

              

‘De Groene Ridder’ is een project van Buurtwerk ’t Lampeke in Leuven. Met een fietstaxi vervoeren vrijwilligers mensen, die minder mobiel zijn, op een creatieve en aantrekkelijke manier naar de gewenste bestemming. In dit initiatief worden verschillende maatschappelijke thema’s verbonden: armoede en sociale uitsluiting, duurzame mobiliteit, buurtopbouw. De vrijwillige fiets-chauffeurs doen meer dan ‘vervoeren’: ze zorgen mee voor een aangenaam contactmoment en zijn poort naar de buitenwereld.

 

‘Huizen van vrede’ wil in Brugge drie belangrijke zaken realiseren in het integratieproces van erkende vluchtelingen: zoeken naar huisvesting, zorgen voor ‘omarmers’ en bevorderen van gezinshereniging. Met de ondersteuning van een grote groep vrijwilligers krijgen 150 nieuwkomers betere kansen op de woningmarkt. Dit project biedt materiële en administratieve ondersteuning, maar bouwt tegelijk ook mee aan een warme onthaalcultuur en genereert zo positieve verhalen rond dit thema bij de gewone Bruggeling.

 

‘De Schoolpoortwerkers’ is een project van buurthuis ‘Vrienden van het Huizeke’ in de Brusselse Marollen. Ervaringsdeskundigen in de armoede zijn brugfiguur aan de schoolpoort. Ze luisteren, spreken en ondersteunen de ouders die hier dagelijks hun kinderen brengen of afhalen. Ze vormen ‘de nulde lijn’ en leiden kwetsbare mensen toe naar de bestaande hulpverleningsinstanties zoals OCMW, CLB, CAW,…  Op die manier worden nu al 70 gezinnen bereikt.

 

‘Uilenspel’ biedt in Gent buurtgerichte schoolse ondersteuning aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 300 vrijwilligers gaan in hun buurt bij evenzoveel gezinnen thuis regelmatig langs. Ze begeleiden het kind en de ouders bij de schoolse context. De focus van de begeleider ligt op de positieve aandacht voor het kind en het verhogen van de schoolse motivatie. Na een tijd ontstaan vertrouwensbanden en het netwerk van zowel het gezin als de vrijwilliger verbreedt. ‘Uilenspel’ streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst. De solidariteit tussen kansrijke en kansarme bewoners van Gent wordt versterkt.

 

De hoofdprijs van De Megafoon gaat dit jaar naar :

BUURTBAR BERINGEN’

 

Het oordeel van de jury luidt als volgt:

 

Met een mobiele koffiebar slaagt ‘Buurtbar’ erin om op een originele wijze mensen samen te brengen. Dit initiatief brengt volgens de jury een onderschat probleem in de samenleving op een warme manier onder de aandacht:  een groeiend aantal vereenzaamde ouderlingen verlaat nog moeilijk hun huis en vindt geen aansluiting meer met de buurt en met bestaande voorzieningen. Een groep vrijwilligers stapt outreachend en aanklampend naar deze mensen toe voor een gezellige babbel aan de koffiebar, een bezoek aan huis, een groepsgesprek, info-momenten rond aangebrachte thema’s, introductie in een ‘Duo Plus-contact’, ‘Digibabbels’ met vrijwillige studenten. ‘Buurtbar’ werkt ook samen met reguliere voorzieningen, woonzorgcentra, lokale dienstencentra, buurtwerkingen, seniorenverenigingen. Het initiatief heeft een brugfunctie tussen mensen over verschillende generaties heen, en tussen kwetsbare mensen en het bestaande formele en informele aanbod. Het viel de jury bovendien op dat dit project sterk wordt gedragen door een groep gemotiveerde vrijwilligers.

 

Een interview van de winnaar met Peter Goris van Sociaal.net:

https://sociaal.net/verhaal/mobiele-koffiebar-bestrijdt-eenzaamheid/

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven