De Ruimte Vaart vzw eerste winnaar van De Megafoon 

Bekroning van een initiatief dat bijdraagt tot een meer zorgzame samenleving

Project van De Ruimte Vaart vzw laureaat van De Megafoon 2017

46 initiatieven uit de verschillende Vlaamse provincies schreven zich voor de oproep van de Megafoon in. Een jury met 3 leden van Oikonde Leuven en 3 externe leden nomineerde op basis van bovenstaande criteria 3 initiatieven.

-          Auxilia Leuven vzw is een organisatie van vrijwillige lesgevers voor kinderen, jongeren en volwassenen die extra hulp zoeken om iets te leren en die te maken hebben met kansarmoede.

-          Het project van De Ruimte Vaart vzw omhelst twee initiatieven die mensen in armoede en mensen met psychische moeilijkheden samenbrengen.

-          Het Ventiel vzw is een buddywerking voor mensen met jongdementie die groeide vanuit een project van TeGek!? en vanuit de bittere noodzaak omdat voor deze doelgroep zo bitter weinig tot niets is.

De laureaat van deze eerste editie van De Megafoon is het project van De Ruimte Vaart vzw.

Oordeel van de jury:

"’Ruimte maken voor mensen: hier, daar en onderweg naar elkaar’ omhelst twee initiatieven die mensen in armoede en mensen met psychische moeilijkheden samenbrengen. Een plek waar ontmoeting in een vrijblijvende, veilige sfeer aangeboden wordt in een gedeelde visie op kwetsbaarheid, solidariteit en verbondenheid tussen De Ruimte Vaart en BW Pastya. De centrale rol van de vrijwilliger in dit initiatief  sprong in het bijzonder in het oog van de juryleden.  

Door en met bezoekers, vrijwilligers die bezoeker worden en omgekeerd krijgt het project vorm. Er ontstaat een continuüm waar elkeen naar eigen goesting en mogelijkheden kan meedoen. Iedereen werkt mee, van praktische taken zoals onthaal, mee het restaurant open houden, poetsen tot het mee nadenken en mee beslissen over de organisatie en vormgeven van de activiteiten.

Mensen worden opnieuw geactiveerd en kunnen gaandeweg elkaar steunen en voor elkaar zorgen.”

De uitreiking

De bekendmaking van de winnaar vond plaats op donderdag 12 januari 2017 om 19.30 uur in Leuven. Gastvrouw van de avond was Phara de Aguirre. De winnaar ontvangt 15.000 €

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven