Winnaar en laureaten editie 2018

‘Het Dorpspunt’ in de verre Westhoek wint De Megafoon’ editie 2018

Bekroning van een vernieuwend en verbindend dorpsproject

 

‘Het Dorpspunt’ in Beveren aan de Ijzer is een initiatief van de v.z.w. De Lovie, die jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt, in dialoog met andere partners. Het project werd op 22 februari 2018 bekroond met ‘De Megafoon’, een onderscheiding en een prijs van 15000 € die de v.z.w. Oikonde Leuven jaarlijks toekent aan een welzijnsproject dat met de steun van vrijwilligers op een bijzondere wijze bijdraagt aan een meer betrokken en zorgzame samenleving.

 

Uit 38 enthousiaste inzendingen waarvan er 3 genomineerd werden, kwam ‘Het Dorpspunt’ als winnaar uit de bus.

Het oordeel van de jury luidt als volgt:

Door het opzetten van een  buurtwinkel, een mobiliteitsknooppunt en een ontmoetingsplek met sociale en dienstverlenende functie  wordt er een brug gebouwd tussen verschillende groepen in de lokale gemeenschap. Door het leveren van diensten van wederzijdse steun allerhande, zoals het ophalen van glas, het leveren van boodschappen aan huis….verschijnen  personen met een beperking  terug in het straatbeeld en wordt  stigmatisering tegengegaan. Waar zij vroeger alleen zorg ontvingen kunnen ze nu mensen ondersteunen, wat hun zelfbeeld sterk ten goede komt. Op die manier is Dorpspunt  een plek waar aan gemeenschapsvorming wordt gedaan en  verbondenheid gecreëerd . Dit werd bijzonder geapprecieerd door de jury.  Positief is ook dat steeds meer jongere vrijwilligers deel nemen  aan dit project van wederzijdse betrokkenheid en verbondenheid.’

 

‘De Grote Stap’ van v.z.w. Cachet - een organisatie voor en door jongeren met een ervaring in de jeugdhulp – en ‘Stapje in de wereld’ - een welzijnsschakel uit Herent die bruisende activiteiten en vakanties organiseert met en voor kinderen en jongeren en gezinnen met een klein budget – waren de twee andere inspirerende genomineerden.

 

Meer info over deze initiatieven vindt u in de knoppen hiernaast. 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven