Dorpspunt uit Beveren aan de Ijzer is de winnaar van de tweede editie van De Megafoon (15.000€)

Bekroning van een initiatief dat bijdraagt tot een meer zorgzame samenleving

Het project van Dorpspunt is winnaar geworden van de editie van De Megafoon 2018 

Zowat 38 initiatieven uit de verschillende Vlaamse provincies schreven zich in voor de oproep van de tweede editie van de Megafoon. Een jury bestaande uit 3 leden van Oikonde Leuven vzw en 3 externe leden kozen op basis van de gekende criteria  vijf genomineerden uit al de ingediende projecten. Drie laureaten werden uitgenodigd op de uitreiking van de tweede editie van De Megafoon op 22 februari 2018 in Leuven. Dorpspunt van De Lovie werd op de uitreiking met als gastvrouw Phara de Aguirre als winnaar uitgeroepen.

 

Het oordeel van de jury luidt als volgt:

Door het opzetten van een  buurtwinkel, een mobiliteitsknooppunt en een ontmoetingsplek met sociale en dienstverlenende functie  wordt er een brug gebouwd tussen verschillende groepen in de lokale gemeenschap. Door het leveren van diensten van wederzijdse steun allerhande, zoals het ophalen van glas, het leveren van boodschappen aan huis….verschijnen  personen met een beperking  terug in het straatbeeld en wordt  stigmatisering tegengegaan. Waar zij vroeger alleen zorg ontvingen kunnen ze nu mensen ondersteunen, wat hun zelfbeeld sterk ten goede komt. Op die manier is dorpspunt  een plek waar aan gemeenschapsvorming wordt gedaan en  verbondenheid gecreĆ«erd. Dit werd bijzonder geapprecieerd door de jury.  Positief is ook dat steeds meer jongere vrijwilligers deel nemen  aan dit project van wederzijdse betrokkenheid en verbondenheid.’ 

'Dorpspunt' is dus een plek waar inwoners uit Beveren aan de IJzer elkaar kunnen ontmoeten en verdwenen diensten terugvinden. Het Dorpspunt wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap en wordt ondersteund worden vanuit De Lovie vzw. Het Dorpspunt verbindt talenten en interesses van personen met een handicap met vragen en noden die leven in de buurt. Op die manier willen zij de sociale cohesie bevorderen en een bijdrage leveren aan een warme en zorgzame buurt. Zie meer op http://www.delovie.be

De jury loofde dit project en honereerde deze winnaar met een geldprijs ter waarde van 15.000 euro. 

 

Naast de winnaar werden op de uitreiking ook de andere genomineerden en de twee andere laureaten in het bijzonder in de bloemen gezet.  De vzw Stapje in de wereld organiseert onder andere leuke acitiviteiten en kwalitatieve vakanties voor kinderen, jongeren en gezinnen die rondkomen met een te klein gezinsbudget. Zie verder op http://www.welzijnszorg.be/projecten/welzijnsschakel-stapke-de-wereld-herent  De derde laureaat was Cachet vzw. Dit is een jonge organisatie voor en door  jongeren met een jeugdhulpervaring. Vanuit de eigen ervaringen gaan jongeren de dialoog aan met andere jongeren, met hulpverleners en hun voorzieningen. Zie verder op http://www.cachetvzw.be

 

De jury lichtte ook de projecten van de twee andere genomineerden toe met name Brug Binnen Buiten en Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek. Er werd ook gegrasduind doorheen de 33 andere projecten die in het kader van deze tweede editie van De Megafoon werden ingediend. 

 

Het werd een boeiende avond waarbij we konden kennis maken met zorgzame, kleinschalige projecten die het werken met vrijwilligers hoog in het vaandel dragen. Hartverwarmende goede zorg. 

 

 

               

 

 

 

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven