BrugBinnensteBuiten is de laureaat


van de zesde Megafoon van Oikonde

Fotostudio Leemans

 

Op dinsdagavond 19 maart '24 vond het slotevent plaats van de zesde Megafoon van Oikonde-Leuven. De prijzen werden uitgereikt in het Provinciehuis in Leuven. Gastvrouw van dienst was ex-VRT-journaliste Kris Verhaegen.

 

Uit 35 inzendingen koos de jury BrugBinnensteBuiten vzw als grote winnaar van de hoofdprijs van €15.000. BrugBinnensteBuiten zet zich in voor een humane en zinvolle detentietijd.

BrugBinnensteBuiten vzw ondersteunt het kwetsbare netwerk van personen in de gevangenis van Brugge. De vzw gaat na hoe ze de verbondenheid tussen de wereld binnen en buiten de muren van de gevangenis kan verbeteren en herstellen. De oprichters stelden namelijk vast dat – ondanks alle inspanningen – diensten en organisaties buiten en binnen de gevangenis nog altijd niet of onvoldoende aan bepaalde noden kunnen beantwoorden. BrugBinnenstenBuiten vzw zoekt mee naar oplossingen en wil een volwaardige en betrouwbare gesprekspartner zijn in het maatschappelijk discours. De vzw zet hiervoor vrijwilligers in omdat die het bewijs leveren dat personen in detentie en hun naasten nog meetellen en niet door iedereen zijn afgeschreven, dat er nog steeds burgers zijn die zich daadwerkelijk voor hen interesseren. Dat is een belangrijke bijdrage voor een goede re-integratie.

 

De jury koos als laureaat BrugBinnensteBuiten omdat ze was getroffen door de aandacht van dit initiatief voor een weinig populaire en daarom wat vergeten doelgroep waar gedetineerde mensen deel van uit maken. 

  • Dit initiatief biedt ook een antwoord op een reële nood, zeker omdat CAW’s, door gewijzigd beleid, bestaande vrijwilligersactiviteiten binnen de gevangenismuren niet verder meer konden organiseren.
  • In dit initiatief, volledig gedragen door vrijwilligers, zijn gevangenen niet enkel een nummer, maar ook een mens met een naam, een achtergrond, een context, een familie, een persoonlijk verhaal.
  • De jury vond het ook bijzonder waardevol dat, naast hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, dit project ook een volwaardige gesprekspartner kan, wil en zal zijn in het bredere maatschappelijke discours omtrent een zinvolle detentietijd.
  • BrugBinnensteBuiten is, naast de zovele andere ingezonden initiatieven,  bruggenbouwer, netwerk-versterker, relatie-hersteller, verbinding-maker, samenlevingsopbouwer: zaken waar niet alleen justitie, maar de ganse samenleving zoveel nood aan heeft.

 

Casa Magnolia, CLIBO, Kumtichcomité en Wigwam hoorden bij de vier andere genomineerden en ontvingen elk een kunstwerk én geldbedrag van €2.500 waarmee ze hun activiteiten verder kunnen uitbouwen en ontwikkelen.

Naast de laureaat koos de jury ook vier andere inzendingen die kwetsbare mensen een volwaardige plaats geven binnen de samenleving. Zo viel vrijwilligersproject Casa Magnolia uit Huldenberg in de prijzen omdat ze tijd, ruimte en rust bieden aan gezinnen met een zwaar ziek kind.
Ook CLIBO in Leuven, die stimulerende vakanties en leuke uitstapjes organiseert voor mensen die zich financieel beperkt voelen, ging niet met lege handen naar huis.
Uit Kumtich-Tienen werd Kumtichcomité bekroond voor hun burgerparticipatie met het oog op een beter, warmer en hechter dorpsleven.
En ook Wigwam werd warm onthaald door de jury van De Megafoon. Het project uit het Leuvense Kessel-Lo voorziet al meer dan twintig jaar laagdrempelige kinderopvang.
Deze initiatieven kregen naast een kunstwerk elk een cashinjectie van €2.500 voor hun project.

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven