Tijdslijn van de aanvraagprocedure De Megafoon editie 2022-2023

 

  • Start van de aanvraagprocedure: juni 2022.

 

  • Dien jouw aanvraagformulier en de akkoordverklaring in ten laatste op maandag 7 november 2022 om 23.59 uur.

 

  • Aan de weerhouden kandidaten wordt gevraagd hun dossier mondeling toe te lichten aan de juryleden op een nader te bepalen datum.

 

  • Het slotevenement, waarop het project van de laureaat in de picture wordt gezet, vindt plaats in het Provinciegebouw van Vlaams-Brabant te Leuven op donderdag 2 maart 2023.

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven