Tijdslijn van de aanvraagprocedure De Megafoon editie 2019

 

  • Start van de aanvraagprocedure: 1 november 2018.

 

  • Dien jouw aanvraagformulier in ten laatste op 28 januari 2019.

 

  • Aan de weerhouden kandidaten wordt gevraagd hun dossier mondeling toe te lichten aan de juryleden op  maandag 25 maart 2019  's avonds.

 

  • Het slotevenement, waarop het project van de laureaat in de picture wordt gezet, vindt plaats op donderdag 25 april 2019.

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven