Visie

Oikonde Leuven ziet de kwestbare persoon op de eerste plaats als een persoon met mogelijkheden.
We zien hem of haar als een zelfstandig persoon die zich ontwikkelt in verbondenheid met belangrijke personen uit zijn omgeving. We zien de kwetsbare persoon als iemand die zin zoekt in zijn leven. Hij of zij wil gedragen en gewaardeerd worden door mensen in zijn leven. Als hij of zij zich gedragen voelt dan kan deze persoon ook heel veel (terug) doen voor andere mensen. 
Oikonde Leuven vindt een gewone omgang met kwetsbare personen heel belangrijk.

We zien de hulp van de beroepskracht aan kwetsbare personen als een aanvulling op de ondersteuning die door vrijwilligers geboden wordt.
Vrijwilligers kunnen kwetsbare personen ondersteunen maar ook omgekeerd kunnen kwetsbare personen heel veel betekenen voor de vrijwilligers.De kwetsbare persoon verdient respect en betrokkenheid in de ondersteuning die geboden wordt. 

We vinden het belangrijk om andere mensen te prikkelen om zorg te dragen voor kwetsbare personen. 

De zorgzaamheid tussen mensen zien we als een grote kracht om kwetsbare personen sterker te maken.

De "visie van Oikonde" kan u lezen in ' Over de spirit van Oikonde'.  

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven