Dorpspunt

Dorpspunt Beveren (Westhoek): een plek waar inwoners uit Beveren aan de Ijzer

en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en uit het dorp verdwenen diensten terugvinden

 

 

Het Dorpspunt wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap die ondersteund worden vanuit De Lovie v.z.w. Met het Dorpspunt willen we mensen met elkaar verbinden en investeren in een warme en zorgzame buurt.

 

Het dorpspunt zet in op drie belangrijke pijlers:

 

  1. Buurtwinkel met bijzondere aandacht voor korteketenlandbouwproducten: fruit en groenten, zuivel en vleeswaren. Daarnaast kun je er ook brood en gebak verkrijgen of bestellen.
  2. Ontmoetingsplek met sociale functie: je kunt er binnenlopen voor een praatje bij de koffie, al of niet gekoppeld aan een bepaalde vraag naar dienstverlening.
  3. Knooppunt voor mobiliteit: je kunt er afspreken om te carpoolen, een bakfiets ontlenen, e-bike huren of je fiets laten herstellen.

 

Dorpspunt in Beveren won de Matexi Award, de prijs voor het meest verbindend buurtinitiatief van België. “De jury vindt hierin een mooi voorbeeld van maatschappelijke inbedding van de zorg, de creatie van wederzijdse betrokkenheid, en een oplossing van het aanbieden van diensten in afgelegen woonkernen. Volgens de jury kan het initiatief in vele kleine buurten en dorpen inspireren.”

 

Dorpspunt in Beveren werd ook genomineerd als Radicale Vernieuwer (initiatief van o.a. de Sociale Innovatiefabriek, Radio 1 en De Standaard).

 

Dorpspunt in Beveren, Roesbruggestraat 20, 8691 Beveren aan de IJzer (Alveringem ) 057 377 273 dorpspuntinbeveren@delovie.be - www.facebook.com/Dorpspuntinbeveren. Voor de opstart van het Dorpspunt krijgt De Lovie v.z.w. steun vanuit Leader, Europees programma voor plattelandsontwikkeling.

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven