Cachet

CACHET: Jongeren ondersteunen andere jongeren in het zetten van de grote stap van jeugdhulp naar zelfstandig wonen    

 

 

Er is veel geschreven over de knelpunten die jongvolwassenen ervaren wanneer ze een voorziening verlaten en op eigen benen staan. Deze onderzoeken, nota’s, rapporten en brochures vertrekken bijna altijd vanuit het perspectief van hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Dat kan beter, dacht Cachet.

 

Cachet v.z.w., een organisatie voor en door jongeren met een ervaring in de jeugdhulp, lanceerde in 2015 het boek ‘Sur ma route’. Dat boek bundelt de ervaringen en aanbevelingen van jongeren die de grote stap van voorziening naar zelfstandigheid al gezet hebben. Met het boek wil Cachet diensten, voorzieningen en overheden inspireren om beter in te spelen op de noden van deze groep jongeren.

 

Ook voor jongeren zelf maakte Cachet een publicatie. ‘Schrijfsels over de grote stap’ is een magazine waarin ervaringen, verhalen en aanmoedigingen staan voor jongeren die de stap nog gaan zetten. Met workshops en kampen over begeleid zelfstandig wonen, ondersteunt Cachet jongeren op haar manier in het alleen wonen. De workshops en kampen worden mee begeleid door Cachet-vrijwilligers: jongeren en jongvolwassenen die zelf de grote stap al hebben gezet en als ervaringsdeskundigen hun expertise delen. Want wie kan weten in welke valkuilen je kan trappen, welke kansen je moet grijpen? Of hoe je omgaat met onzekerheden en toch maar steeds blijft opstaan na een val? De jongeren zelf. Bij Cachet kunnen jongeren vanuit hun ervaring iets betekenen voor andere jongeren en mee werk maken van een zorgzame jeugdhulp.

 

De jongeren die deelnemen aan de kampen en workshops krijgen na afloop een startersrugzak vol praktische hulpmiddelen zoals een kookboek, gereedschap, een nagelknipper en keukengerei. Meer dan een praktisch, dient de startersrugzak ook als een symbolisch ‘duwtje in de rug’. En steken we de draak met de hulpverleningslogica die het steeds heeft over ‘je zware rugzak’. Als reminder dat een netwerk ‘alles’ is, steekt er een adressenboekje in om belangrijke sociale contacten in te noteren. Jongeren hebben nood aan mensen op wie ze kunnen vertrouwen en terugvallen. Het adres van Cachet staat er alvast in.

 

Quotes en tips van jongeren aan jongeren:

“Blijf niet alleen thuis zitten maar kom uit je kot! Zoek een hobby en ga ervoor.” Gregory- 33 jaar

“Soms ging ik naar de supermarkt om toch maar eens onder de mensen te komen.” Annelien – 24 jaar

“Toen ik meerderjarig werd, heb ik alle vormen van begeleiding stopgezet. Ik keek niet verder dan mijn neus lang was. ‘Ja meneer de jeugdrechter’, dacht ik: ‘Ik ben nu achttien en ik doe wat ik wil.’ Papierwerk, ik kende daar niets van. Een jaar heb ik geen inkomen gehad en kon ik me niet inschrijven voor school. Nu zeg ik tegen anderen: laat hulp toe. Begeleiding vragen is geen schande.” Roberto – 19 jaar

Cachet v.z.w., Fernand Demetskaai 55, 1070 Anderlecht - 02/435 28 40

contact@cachetvzw.be, www.facebook.com/vzwCachet

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven