De RuimteVaart vzw

 “Samen een plek maken waar iedereen welkom is, zich goed kan voelen en in beweging kan komen, dat is ons werk van elke dag.” (Saskia De Bruyn, coördinator de RuimteVaart)

De RuimteVaart aan de Leuvense Vaart is een ruimte waar mensen van verschillende achtergronden samen werken aan een wereld zonder armoede en uitsluiting.  De organisatie is opgericht in 1996 onder de naam “Leren Ondernemen vzw” als een uitnodigende vereniging die van onderuit wordt vormgegeven met de vele vrijwilligers en bezoekers.

De RuimteVaart en BW Pastya hebben elkaar gevonden in een gelijkaardige visie op kwetsbaarheid, solidariteit en verbondenheid. Er kwam spontaan een dynamiek van wederzijdse ontmoeting en samenwerking op gang over de sectorgrenzen heen. Niet zo vanzelfsprekend, want Pastya werkt in de sector geestelijke gezondheid, terwijl de RuimteVaart actief is in de armoedebestrijding.

 “We hebben dezelfde droom voor een meer zorgzame samenleving. We hebben samen goesting om warme plekken te creëren. Veel mensen hebben nood aan zo’n plekken,  waar je een gezonde maaltijd kan eten, anderen kan ontmoeten en waar je wordt uitgenodigd om actief deel te nemen. Open ruimte met voldoende vrijblijvendheid, veiligheid, tijd en zorg. Ruimten om te zijn én in beweging te komen. De RuimteVaart kiest er expliciet voor om zo een plek te zijn en nog meer te worden, zowel voor ons traditionele publiek van mensen die in armoede leven, als voor eender wie op zoek is naar zo’n aanbod.” (Saskia De Bruyn, coördinator de RuimteVaart)

In de samenwerking leggen de beide organisaties de nadruk op het mogelijk maken van laagdrempelige ontmoeting tussen mensen met psychische kwetsbaarheid en mensen met armoede-ervaring en anderen.

 

 “In het kader van de Fred-wandelingen met Fred Bervoets kwam BW Pastya mee tekenen op de RuimteVaart. Elke week eten de bezoekers van Pastya mee in het sociaal restaurant. We delen de activiteitenkalenders van beide organisaties zodat mensen bij een diverser aanbod aan activiteiten kunnen aansluiten. En het werpt zijn vruchten af: cliënten bij BW Pastya vzw zijn aan de slag als vrijwilliger in het sociaal restaurant en het naaiatelier van de RuimteVaart.” (Stefanie Friedel, BW Pastya vzw)

Een heleboel vrijwilligers maken dit mee mogelijk. Sommigen leven in armoede of zijn psychisch kwetsbaar, anderen niet. Allen werken ze samen aan de uitbouw van de werking.

 

de RuimteVaart vzw                                                                                      

Valkerijgang 26; 3000 Leuven

www.deruimtevaart.be

saskia.deruimtevaart@gmail.com

016/67 90 04

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven