Het Ventiel vzw

Het Ventiel vzw is een buddywerking voor mensen met jongdementie die groeide vanuit een project van TeGek!? en vanuit de bittere noodzaak omdat voor deze doelgroep zo bitter weinig tot niets is.

Het Ventiel is opgericht door de partner van iemand met jongdementie en gesteund door de sterke schouders van oa Rick de Leeuw en Chris Van den Abeele.

 

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven. Veel dingen die vroeger evident waren, lukken niet meer. Mensen raken in een sociaal isolement. Dat wil Het Ventiel doorbreken.

Wat vroeger alleen lukte, kan nu samen met een buddy. Samen iets doen is ook leuker. We gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven. Voor wat niet meer kan, komt iets nieuws in de plaats. Nadruk ligt op wat wel nog kan. Het sociaal isolement wordt doorbroken.

Door deel te nemen aan activiteiten van Het Ventiel komen mensen met jongdementie weer buiten en hebben ze weer sociale contacten. We zien warme vriendschappen ontstaan tussen de verschillende gezinnen en ook met de buddy’s. We zien dat mensen uit de naaste omgeving zoals buren, familie, collega’s zich als buddy willen engageren omdat ze zich gesteund weten door de groep zodat relaties die vertroebeld waren door de ziekte nu weer opleven. Zo zien we dat mensen uit de omgeving op een warme manier omgaan met elkaar en voor elkaar iets gaan betekenen.

 

Iedereen die zich inzet voor Het Ventiel doet dit vrijwillig en onbezoldigd omdat we willen dat mensen zich engageren omdat ze dat graag doen, met hart en ziel en uit een warme verbondenheid, als kameraad. We zien dat ook buddy’s er graag bij zijn en zich ‘jeunen’. Er is een grote solidariteit onder elkaar zowel onder de deelnemers, partners en buddy’s. Het is één grote vriendengroep die er is voor elkaar.

Alle initiatieven zijn gratis. Jongdementie heeft een grote financiële impact op deze gezinnen met vaak nog studerende kinderen, een huis op afbetaling, jobverlies, … We willen dat onze activiteiten voor iedereen mogelijk zijn en dat mensen niet moeten afhaken omwille van het kostenplaatje.

 

We voelen de grote nood aan een dergelijk initiatief niet alleen in onze regio maar over het hele Vlaamse land. Het feit dat mensen wekelijks of meerdere keren per week een verplaatsing van meer dan een uur maken om een activiteit bij te wonen, zegt genoeg. Daarom zou het mooi zijn mochten ook in andere regio’s lokale initiatieven kunnen ondersteund worden.

In eigen regio de werking verder uitbouwen, blijft uiteraard prioritair.

‘Voor elke persoon met jongdementie een buddy, een kameraad’, blijft ons streefdoel.

 

Het Ventiel vzw

www.hetventiel.b

gsm: 0468/27 44 93

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven