Auxilia vzw

Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die al gedurende eenentachtig jaar het recht op onderwijs voor iedereen verdedigt.

Een lerares van het Paridaens-instituut van Leuven heeft, in navolging van een meisje uit Frankrijk dat schriftelijke lessen gaf aan zieke leerlingen, met enkele collega’s in 1935 Auxilia opgericht.

Sinds die start werd de organisatie stelselmatig uitgebouwd tot de autonome vrijwilligersorganisatie die ze vandaag is. In heel Vlaanderen geven momenteel ongeveer zeshonderd vrijwilligers les aan jaarlijks meer dan duizend kansarme leerlingen.

 

We geven studieondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die extra hulp nodig hebben om hun slaagkansen te verhogen of om hen te helpen bij de integratie in de samenleving en die te maken hebben met kansarmoede. Wij interpreteren kansarmoede erg ruim: het gaat niet enkel om financiële problemen, maar ook om uitsluiting en achterstand. In praktijk helpen we kinderen en jongeren met bepaalde studieproblemen, langdurig zieken, mensen met een beperking, anderstalige nieuwkomers, gedetineerden, volwassenen en jongeren met psychische of socio-emotionele problemen of mensen die moeilijk in groep functioneren. Het betreft steeds mensen die door omstandigheden uit de boot dreigen te vallen.

De werking van onze organisatie is volledig gebaseerd op vrijwilligers quasi zonder overheidssubsidies.

Af en toe een sponsoring en lokale subsidies zorgen voor mogelijkheden om een minimale noodzakelijk administratieve structuur aan te houden.

In het Leuvense zijn we vandaag met een 116 vrijwilligers actief, zij helpen een 200-tal leerlingen per jaar.

 

Op basis van onze drie criteria worden de aanvragen getoetst en behandeld.

·       De aanvraag moet in eerste instantie gaan over een onderwijsvraag alhoewel niet elke bijles tot doel heeft om diploma’s of getuigschriften te behalen. Als het resultaat van de begeleiding iemand uit zijn of haar sociaal isolement kan halen, zelfzekerder of assertiever kan maken, zijn of haar zelfwaarde kan opkrikken, dan is het opzet geslaagd.

·       De leerling moet zich in een kansarme situatie bevinden.

·       Kan de leerling nergens anders terecht ?  Zijn voor de leerling alle andere opties benut of uitgeput?

Het voordeel van onze organisatie is dat de vrijwilligers zich inzetten voor het welzijn van de betrokkenen door middel van onderwijs.

 

Ons doel is:

·       een integratieproces op gang te brengen: bv. elementaire taalkennis bijbrengen bij taalzwakken, analfabeten, anderstaligen.

·       het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen verhogen waardoor zij met  meer zelfzekerheid door het leven gaan.

·       het voorkomen dat de achterstand of de leerproblemen van een leerling groter worden. Dit leidt meestal tot minder kans op schoolmoeheid.

·       het bevorderen van tewerkstelling. Wij hebben meerdere leerlingen die mede dank zij de hulp van een vrijwilliger een diploma of getuigschrift hebben behaald waardoor zij een job hebben gevonden.

Door dit te realiseren, via een honderd procent vrijwilligersorganisatie zonder middelen, tonen wij aan hoe sterk de maatschappelijke betrokkenheid van de Vlaming nog steeds is. Zonder de grote trom te roeren blijven onze vrijwilligers, jaar in jaar uit, in heel  Vlaanderen, honderden kinderen, jongeren, jong-volwassenen en volwassenen betere toekomstmogelijkheden bieden als mens, werknemer of sociale medemens.

 

In december 2015  werden de resultaten van de TIMM-Study en de PISA-resultaten bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat het Vlaamse onderwijs nog steeds aan de top van Europa staat maar ook dat een steeds groter deel van de leerlingen – omwille van hun sociale situatie en meer specifiek hun kansarmoede – dreigen uit de boot te vallen.

Het is goed dat er - naast de grote academische reflecties over oorzaken en gevolg van het feit dat een grote groep jongeren onder het basisonderwijsniveau scoren – mensen zijn die vrijwillig de handen uit de mouwen steken en proberen om concrete oplossingen te bieden voor dit probleem..  

 

Auxilia vzw

Italiëlei 189 bus 8

2000 Antwerpen

www.auxilia-vlaanderen.be

Tel: 03/226 25 41

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven