Hoe zich kandidaat stellen voor de Megafoon editie 2019?

Om je project in te dienen moet je twee formulieren ten laatste op maandag 28 januari 2019 bezorgen aan Oikonde Leuven v.z.w.:

1. Het aanvraagformulier (het sjabloon kan je  hier vinden) ingediend volgens de volgende modaliteiten: maximum 4 pagina's, lettertype Times New Roman, lettergrootte 11 en opgeslagen als een Word bestand.

2. De akkoordverklaring die  ingevuld en ondertekend is (het sjabloon kan je hier vinden)

Indien je niet in de mogelijkheid bent om het via e-mail te versturen, kan je de documenten per post opsturen naar Oikonde Leuven v.z.w., p/a 's-Hertogenlaan 62 te 3000 Leuven

 

De uitreiking van de Megafoon editie 2019 zal plaatsvinden op donderdag 25 april 2019 in Leuven.

 

Herken jij je in de oproep voor de Megafoon? Nomineer dan jouw initiatief voor de Megafoon en motiveer je kandidaatstelling. 

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven